Raads­bij­drage Debat Wilhel­mi­nawerf


8 april 2021

De Partij voor de Dieren heeft in dit dossier nog steeds sterk het gevoel dat de gemeente zich volledig laat inpakken en overrompelen door een gewiekste ontwikkelaar. In de commissie zei ik het ook al: een ontwikkelaar die verblind door dollartekens in zijn ogen, alle redelijkheid heeft laten varen en niet meer handelt met het doel huisvesting te realiseren, maar alleen nog maar zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld voor zichzelf wil verdienen. Iets wat overigens ook niet in lijn is met de intenties uit het Stadsakkoord Wonen.

Het debat over hoe dit heeft kunnen gebeuren voerden we vorig jaar al. De Partij voor de Dieren betreurt dat het de gemeente nog steeds niet is gelukt om de ontwikkelaar tot inkeer te brengen en hem diens verantwoordelijkheid te laten nakomen. Mijn fractie vindt het daarom een goed signaal dat de wethouder het er niet bij laat zitten en een juridische procedure start.

Het voorstel van de PvdA om voorlopig ook in andere projecten niet met deze ontwikkelaar te gaan samenwerken lijkt ons een goed plan. Gezien deze ontwikkelaar volstrekt onbetrouwbaar blijkt in het naleven van afspraken en gezien deze ontwikkelaar duidelijk niet het realiseren van voldoende huisvesting bovenaan zijn prioriteitenlijst heeft staan.