Commis­sie­bij­drage Veror­dening U-Pas


1 april 2021

De Partij voor de Dieren is blij dat de invoer van het Gezinstegoed in de Verordening U-Pas ervoor zorgt dat mensen meer keuzevrijheid hebben en betere keuzes kunnen maken voor alle kinderen in het gezin. En ook dat dit naar verwachting het U-Pasgebruik bevordert en gezinnen met kinderen hierdoor hopelijk beter kunnen rondkomen en meedoen.

Zoals bekend komt de Partij voor de Dieren op voor de meest kwetsbare waarden en wezens in de samenleving. En dan klopt er wat ons betreft iets niet in het aanbod van de U-Pas. In september 2019 vroegen we – omdat de behandeling van de nieuwe Nota Dierenwelzijn eraan zat te komen – bij ambtenaren na of in Utrecht mensen met een U-Pas korting krijgen op een hengelvergunning. Dit bleek inderdaad het geval te zijn, maar ons werd toen te kennen gegeven dat we hier zowel bij de behandeling van de Nota Dierenwelzijn als ‘niet zomaar’ over konden beginnen. Pas bij een wijziging van de Verordening U-Pas zouden wij hier een punt van kunnen maken. En die tijd is nu dan nu eindelijk gekomen.

Een van de aanbieders die meedoen aan korting via de U-Pas is Hengelsportvereniging Maarssen. En helaas maken mensen ook gebruik van die korting. Niet veel mensen, maar iedere hengelaar die steun van de gemeente krijgt is er wat ons betreft een teveel. Dit zijn overigens niet alleen mensen uit Utrecht, maar ook uit Stichtse Vecht en Houten. Wij vinden het als Partij voor de Dieren zeer onwenselijk en ook onbegrijpelijk dat mensen met steun van de gemeente deze vorm van dierenmishandeling op een nóg laagdrempeliger manier kunnen uitoefenen. Dit terwijl de gemeente Utrecht erop voorstaat dat ze dierenwelzijn erg belangrijk vindt.

Wij vragen de wethouder dan ook om Hengelsportvereniging Maarssen te verwijderen uit het U-Pas aanbod en ervoor te zorgen dat geen enkele hengelsportvereniging meer wordt toegevoegd aan het aanbod. Zéker ook omdat een aantal kinderen de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van de korting op een hengelvergunning met de U-Pas. We hebben veel liever dat er een vereniging wordt toegevoegd aan, of beter belicht in het aanbod die wél bijdraagt aan sportbeoefening. Immers, hengelen is geen sport, want voegt weinig toe aan iemands beweging en is ook zeker niet sportief te noemen in de figuurlijke zin. We hopen dat de wethouder het schrappen van hengelen toezegt – per zo snel als mogelijk – wij overwegen in ieder geval een motie.