Raads­bij­drage Initi­a­tief­voorstel Een eerlijke start voor ieder kind. Voor­stellen voor een eerlijk en trans­parant toela­tings­beleid op basis­scholen in Utrecht


26 november 2020

Ook in deze vergadering nogmaals complimenten voor mevrouw Assen en mevrouw Raaijmakers. In de commissie gaf ik al aan dat de PvdD hun initiatief een goed voorstel vindt.

Met de strekt ter vervanging worden een aantal punten verhelderd en doet de PvdA een mooie poging tegemoet te komen aan bezwaren en meer ruimte te geven voor een flexibele uitwerking. De herformulering van veel van de beslispunten geeft (aan het college) nog meer ruimte om bij de uitvoering mee te bewegen met de praktijk.

In de tussentijd ontvingen wij ook de raadsbrief waarin de voornemens van het college ten aanzien van het aanmeldbeleid uiteengezet worden.

Het college schrijft in haar brief ‘Aanmeldbeleid scholen’, dat zij de input uit de commissiebespreking van het initiatiefvoorstel en ook uit de Strekt ter Vervanging van het initiatiefvoorstel meeneemt als onderzoeksvragen. Vraag aan de wethouder: hoe moeten wij deze “onderzoeksvragen” precies interpreteren? Neemt zij de punten uit het initiatiefvoorstel nu mee in het beleid of niet?

Uitzonderingen daargelaten is het waardevol om naar school te gaan in de buurt en met kinderen van allerlei verschillende achtergronden. Het is zaak om zo snel mogelijk stappen te zetten richting een eerlijk aanmeldsysteem dat hieraan bijdraagt. Het aannemen van dit initiatiefvoorstel in de raad lijkt ons een mooie duw in de rug voor de wethouder en schoolbesturen en bevestiging van de betrokkenheid van de raad daarin.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Duurzaamheid en Circulaire Economie Programmabegroting 2021

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Nota Grondstoffen 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer