Raads­bij­drage Raads­voorstel Nota Grond­stoffen 2020


26 november 2020

Afval is grondstof, zeggen we graag. Maar afval is vooral ook gedrag. Willen we alle grondstoffen optimaal uit ons afval halen, en onze hoeveelheid restafval naar beneden brengen, dan vergt dat tijd, helder beleid en heldere communicatie. De Partij voor de Dieren is daarom ook niet blij met de Nota Grondstoffen. Het beleid dat we nog maar zo kort hebben, en dat meer tijd en inspanningen nodig heeft, wordt alweer omgekiept.

In de commissie vroeg mijn partij om een aantal zaken, die we vandaag oppakken in de vorm van moties met een aantal andere partijen. Hiermee hopen we het beleid van het college te verbeteren. Specifiek noem ik de moties die oproepen om aan Afvalpreventie te doen – zowel aan de kant van consumenten (motie CDA) als aan de kant van de producenten (samen opgesteld met Student & Starter). We kunnen wel met zijn allen afval gaan recyclen, maar het is nog veel beter dat we voorkomen dat afval überhaupt ontstaat. Velen van ons zijn onlangs gebeld door een charmante dame van 92. Met haar sprak ik over plastic. Waarop zij direct uitriep: “De productie moet verminderen!!”. Dit ontbreekt in de nota, en we hopen dat aan te pakken.

Zelf dien ik 1 amendement in. Het college stelt voor over te stappen van bronscheiding plastic, blik en bak op nascheiding. Hiermee breken we met een beleid dat enkele jaren geleden is ingevoerd, wat zonde is van alle tijd, inspanning en de containers in de stad. En ook omdat het doen van de ene milieubewuste handeling sneller leidt tot een volgende, willen wij vasthouden aan bronscheiding. Maar waarom zouden we kiezen? Wij zeggen en-en en niet of-of en daarom het amendement Bron- én Nascheiding.

En wie denkt dat de motie ongedekt is, in de reserve zat vorig jaar nog 5,7 miljoen euro en toen heeft de reserve ook gediend voor het plotsklaps afschrijven van het pasjesysteem ondergrondse containers (een bedrag van 690.000 euro).

Voorzitter, vorige week bij de commissie circulaire economie bracht ik een wijkbericht ter sprake dat in Noordwest is verspreid vanwege Het Nieuwe Inzamelen. Hierin staat onder meer dat inwoners hun plastic, blik en pak, in afwachting van nascheiding, bij het restafval mogen gooien. Wij vinden deze communicatie niet oké. Nascheiding is er nog niet -daartoe beslissen we vandaag- en grondstoffen belanden nu op de brandstapel. Kan de wethouder toezeggen dat de gemeente geen communicatie meer verspreid met een oproep om grondstoffen te verspillen, en kan hij ook toezeggen dat de communicatie tijdens de overstap tot nascheiden zorgvuldig verloopt, met het doel dat grondstoffen niet verloren gaan?

Tot slot, in de Nota Grondstoffen zien we goede intentie om meer groente, fruit en etensresten te gaan scheiden, maar we missen actie. Alles loopt via pilots, onderzoeken, en er moet overlegd, en er wordt uitgesteld. De uitwerking hiervan vinden wij ondermaats en dit beslispunt zou nog niet aan de raad moeten worden voorgelegd. Het is onvoldoende duidelijk wat hier nu echt gaat veranderen. Onze planeet heeft maar beperkte grondstoffen en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Initiatiefvoorstel Een eerlijke start voor ieder kind. Voorstellen voor een eerlijk en transparant toelatingsbeleid op basisscholen in Utrecht

Lees verder

Raadsbijdrage Slotdebat Programmabegroting 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer