Raads­bij­drage Initi­a­tief­voorstel Utrechtse Woon­co­ö­pe­raties


25 november 2021

In de commissie uitte ik de steun van de Partij voor de Dieren voor dit initiatief. Met ook complimenten voor de inzet van de indieners en het uitgebreide actieplan.

Die steun is er nog steeds. De Partij voor de Dieren vindt dit belangrijk omdat dit soort initiatieven niet alleen bijdragen aan betaalbaar wonen, maar ook betrokkenheid van de bewoners en sociale cohesie.

We hebben begrip voor dat er in de STVV wat meer tijd aan het college wordt gegeven om te starten met de uitvoering. Hoe eerder hoe beter natuurlijk, want het is een goed plan. Maar gegeven dat de behandeling van dit voorstel ook wat later is dan verwacht vinden we prima om het zo te doen.

En de doelstelling van 2 locaties per jaar, om in de moeilijke markt en schaarse ruimte waar we mee te maken hebben iets voor elkaar te krijgen, is daarbij een mooi streven. We zijn dan ook blij dat dit met beslispunt 4 nog steeds wordt vastgelegd. Want ruimte, of juist gebrek daaraan, is misschien nog wel meer beperkend dan financieringsproblemen.

Aan de slag dus, zouden wij het college willen aansporen!