Raads­bij­drage IVP/APV


20 februari 2020

Dank u voorzitter. Een korte beschouwing vanuit onze fractie. Het Integraal Veiligheidsplan ziet er afgewogen uit, zeker met de Strekt ter vervanging. De Partij voor de Dieren is een groot voorstander van inzet op zo veel mogelijk preventieve maatregelen. Dat zien we ook terug in het uitvoeringsprogramma, en daar zijn we blij mee. Goed ook dat er een aantal aanscherpingen in het document zijn gekeken rondom het tegengaan van etnisch profileren, en dat het belang wordt benadrukt van de focus op gedrag, en concrete en objectieve waarnemingen. In het plan lezen we ook dat er rekening wordt gehouden met de wetgeving rondom privacy, maar dat er ook zal worden gezocht naar de ruimte die deze wetgeving biedt om “de casuïstiek meer integraal, vanuit de inhoud aan te kunnen pakken”. In reactie hierop willen wij graag benadrukken dat de privacywetgeving niet als een vervelende hindernis moet worden beschouwd, maar dat deze wetgeving er is omdat de aantasting van de privacy zelf ook een schending van de veiligheid is!

En dit zeggend hebbende – om over te gaan tot de verordening tot wijziging van de APV - kunnen we ons voorstellen dat het in sommige gevallen in het belang van de veiligheid nodig is om stevig op te treden, en dat de burgemeester meer bevoegdheden krijgt. Het determineren van malafide ondermijning is gewoon superlastig: waar begint ‘dodgy’, of waar eindigt ‘dodgy maar ok’, en waar begint ‘dodgy en is niet ok’. Wel vinden wij dat de burgemeester de uiterste voorzichtigheid moeten betrachten in het gebruik maken van zijn bevoegdheden die door deze wijziging zullen toenemen. Dit is dus echt het ultieme redmiddel, wat we ook in de Strekt ter vervanging terugzien.

Met de toevoeging van het stappenplan in de Strekt ter vervanging en het verwijderen van de aantekening over de Vreemdelingenwet kunnen wij onze steun aan het raadsvoorstel verlenen, en zeker ook om het voorstel verder te verbeteren zullen we een aantal amendementen die vandaag zijn ingediend ondersteunen. Dank u wel.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Smakkelaarsveld

Lees verder

Commissiebijdrage Visie en Uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer