Raads­bij­drage Krediet­aan­vraag P&R Papendorp


23 januari 2020

Als PvdD zijn we voorstander van een extra, en verbeterde P&R aan de rand van de stad. Zo vangen we veel binnenkomend autoverkeer af, wat goed is voor de luchtkwaliteit in de stad. In wezen zouden we het dus met dit plan eens kunnen zijn, ware het niet dat we in de stukken lezen dat de extra plekken vooral bedoeld zijn voor de kantoren. De zorgen hierover uitten we al in de commissie, en die zijn niet weggenomen,

Onze gedachtegang is nu als volgt:

Voor de verhuizing van de P&R met eenzelfde capaciteit vanwege woningbouw wilden we wel geld uitgeven. We vinden Papendorp een goede locatie voor woningbouw, en ook deze nieuwe bewoners kunnen dan met OV van de P&R naar de binnenstad.

Maar extra geld uitgeven aan parkeerplekken voor de kantoren, dat steunen wij niet. Dreigen met leegstand vinden we een leeg argument. Want als er kantorenleegstand komt, dan kunnen we bestaande ruimtes transformeren tot woningen en geplande kantorenbouw schrappen en daar woningen van maken.

En wat we ook vinden: kantoren en bedrijven moeten zelf maar keuzes maken hoe om te gaan met de parkeerschaarste. Sommige medewerkers moeten echt met de auto komen vanwege waar ze wonen of gezondheid. Maar de mogelijkheden van carpoolen, thuiswerken of toch met OV of fiets komen kunnen wat ons betreft beter benut worden.

Deelfietsen vinden we interessant, vraag: kan de wethouder toezeggen zich sterk te maken voor meer deelfietsen op deze locatie?

Pas nadat het college inzichtelijk maakt hoe het gebruik van de P&R toeneemt, of zou kunnen toenemen na een te plannen communicatiecampagne, in de vorm van substantieel meer verkoop van combitickets van parkeren van auto’s en doorreizen met OV, zullen we een kredietaanvraag als deze steunen. Dit inzicht ontbreekt, en onze lijn is dat we geen gemeentelijk geld moeten investeren in bedrijfsparkeerplekken, en daarom stemmen wij tegen dit voorstel.