Raads­bij­drage Over­een­komst Máxi­mapark, locatie De Tol en kavel Hoog­ge­legen


20 februari 2020

Het hele dossier is een beetje ongemakkelijk voor de Partij voor de Dieren. Een fastfoodketen draagt niet bij aan gezond duurzaam leven, heeft een grote auto-aantrekkende werking, is verwoestend voor de planeet en veroorzaakt veel zwerfvuil.

Op beide locaties willen we dat niet. Tegelijkertijd zien we ook wel dat we in een juridische werkelijkheid zitten waarbij we lastig de ene ondernemer anders kunnen behandelen dan de andere. En daarbij: waarbij wij als raad mogen beslissen over het afwijken van een financiële afspraak, maar niet inhoudelijk meepraten over de inhoud van de overeenkomst. De inzet van het college om deze keten niet naast het park maar naast de snelweg te krijgen kan op onze instemming rekenen.

Toch wil ik het college om een toezegging vragen, want een ontwikkeling als deze, middenin onze gemeente, daar valt nog wel wat toe te voegen als het over duurzaam en gezond stedelijk leven gaat. De gemeente komt ook na vaststellen van de overeenkomst vast nog wel te spreken met de ondernemer en ik geef graag een paar gespreksonderwerpen mee. Als we in gesprek kunnen over een grondruil kunnen we ook over andere onderwerpen in gesprek.

Kan het college toezeggen om, op een passend moment na het vaststellen van de overeenkomst, met de ondernemer in gesprek te gaan en daarbij onder andere de volgende onderwerpen aan te snijden:

  • Het nieuwe terrein ook fietsvriendelijk toegankelijk maken
  • Het voorkomen van zwerfvuil in de omgeving door de hoeveelheid wegwerpverpakkingen te beperken en consumenten op hun verantwoordelijkheid hierin te wijzen
  • Het voorkomen van zwerfvuil in de omgeving door dit zelf op te ruimen
  • Het niet gebruik maken van de mogelijkheid op een later tijdstip nog meer parkeerplaatsen toe te voegen, ook niet tegen betaling
  • Het verduurzamen van het voedingsaanbod.

Ik hoop op een toezegging en bewaar onze motie hierover even tot de tweede termijn.