Raads­bij­drage Vast­stelling bestem­mingsplan Hinder­steinlaan, Het Lint, Maxi­mapark


20 februari 2020

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van fastfoodrestaurants, zeker niet als je er expliciet met de auto naartoe moet, maar sowieso niet.

In dit bestemmingsplan blijft nog steeds forse horeca op deze plek mogelijk (zij het zonder drive-tru). We zijn blij met de toezegging die de wethouder in de commissie deed dat de raad bij een eventuele tender voor een ontwikkeling op deze locatie mee mag praten over de wenselijke ontwikkelingen op deze plek.

Er worden nu maar minimale aanpassingen gedaan ten opzichte van wat eerst mocht. Terwijl: als we op een nieuwe locatie gaan voorzien in een behoefte die blijkbaar eerst hier geprojecteerd was, dan hoeven we toch niet nog een tweede grootschalige locatie op de oude plek alsnog mogelijk te maken? De Partij voor de Dieren wil hier geen grote fastfoodketen met parkeerplaatsen, ook zonder drive-thru is dat een onwenselijke ontwikkeling.

Vanaf hier ook waardering voor GL die met juridische ondersteuning hun best hebben gedaan om hier een verbetering in aan te brengen. Wij zouden misschien nog een stap verder hebben willen gaan, maar accepteren de juridische beperkingen. De meest auto-aantrekkende horeca wordt met hun amendement beperkt, dus dienen we dat mede in.

Uit de toelichting op het bestemmingsplan blijkt dat een aantal via de Utrechtse soortenlijst beschermde plantensoorten voorkomen. Die planten zijn op hun beurt weer relevant voor bijensoorten.

Er worden geen adequate maatregelen genoemd om die soorten te beschermen ("een ecoloog gaat de groeiplaatsen van belangrijke planten markeren en door andere nectarplanten in de omgeving blijft het gebied geschikt voor bijensoorten"). De Partij voor de Dieren is niet overtuigd dat dit zomaar goed gaat. Wij willen dat als er straks een bouwplan ligt, er nadrukkelijk aandacht en handhaving komt voor deze soorten.

Daarom de volgende motie.