Motie Hinder­steinlaan dier­vrien­delijk en klimaat­adaptief


20 februari 2020

M 55/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 20 februari 2020 ter behandeling van het bestemmingsplan: "Hindersteinlaan, Het Lint, Maximapark",

Constaterende:

  • Dat ook dit nieuwe bestemmingsplan voor deze locatie nog steeds omvangrijke activiteiten mogelijk houdt;
  • Dat op de locatie verschillende planten- en bijensoorten voorkomen die beschermd zijn via de Utrechtse Soortenlijst;

Overwegende:

  • Dat er in het bestemmingsplan en de bijlagen geen adequate maatregelen genoemd worden om deze soorten bij activiteiten te beschermen;
  • Dat het wenselijk is dat, wanneer er straks een bouwplan of activiteitenplan voor deze locatie ligt, er nadrukkelijk aandacht en handhaving komt voor deze soorten;

Roept het college op:

  • bij het tenderen, vergunnen en overleggen over activiteiten op de locatie Hindersteinlaan, Het Lint, Maximapark, ook ecologische, klimaatadaptieve en landschappelijke waarden mee te wegen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink

Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD

Tegen

PVV