Raads­bij­drage Raads­voorstel Beleidsnota Inclusie en diver­siteit 2024 – 2033


29 februari 2024

De beleidsnota diversiteit en inclusie wordt vastgesteld voor tien jaar. Dat is een lange tijd, terwijl we als gemeente in een lang leerproces zitten wat betreft inclusiviteitsbeleid. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat we als raad goed in positie zijn om vinger aan de pols te houden en te kunnen bijsturen waar nodig. Op dit moment wordt er gesproken van een voortgangsbrief elke twee jaar en een jaarlijkse terugkoppeling op hoofddoelen en indicatoren. Onze fractie ziet graag dat er een jaarlijkse voortgangsbrief komt, zodat niet alleen die hoofddoelen en indicatoren inzichtelijk zijn, maar er ook een inhoudelijke duiding gegeven wordt en de raad inzicht heeft in het effect van het beleid.

Daarom dienen wij samen met de PvdA en Bij1 een amendement in: Jaarlijkse voortgangsbrief.