Raads­bij­drage Reken­ka­mer­rapport "het gaat niet goed"


29 februari 2024

Klimaatverandering heeft een grote impact op mentale gezondheid. De klimaatcrisis raast voort, de impact van klimaatverandering neemt toe en dit zal alleen maar zichtbaarder worden. Mijn fractie heeft daar zorgen over. Onderzoek toont aan dat zeven op de tien volwassenen zich zorgen maken over de opwarming van de aarde. En 20% van de jongeren hebben regelmatig tot vaak klimaatstress. Wij zijn blij met de aanbevelingen van rekenkamer voor het integraal oppakken van mentale gezondheidsproblematiek en het formuleren van scherper beleid, met focus op evaluatie en monitoring. Wij zullen dus instemmen met raadsvoorstel. Gezien de aangetoonde omvang van het klimaatstressprobleem willen we wel graag dat klimaatstress door college ook proactief bij uitwerking meegenomen wordt. In de commissiebespreking heb ik een toezegging gevraagd om aandacht te hebben voor klimaatstress in de nota volksgezondheid. Daar was het college niet enthousiast over. Het is altijd een zoektocht in welk beleidsstuk wat het beste terug kan komen. We denken nu een mooie middenweg gevonden te hebben. Vandaar de volgende motie: Aandacht voor klimaatstress in, mede namens S&S, CU, BIJ1 en EenUtrecht.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Beleidsnota Inclusie en diversiteit 2024 – 2033

Lees verder

Raadsbijdrage afrondende besluitvorming demonstratierecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer