Raads­bij­drage Raads­voorstel Visie Utrecht Circulair 2050


29 februari 2024

In de commissie zeiden we dat de einddoelen van het raadsvoorstel Utrecht Circulair 2050 zeker onderschrijven, en ook dat we óók zo benieuwd zijn naar wat we nu daadwerkelijk gaan doen. Want beleidslijnen, concrete doelen en tussendoelen volgen dit jaar nog in de beleidsnota Utrecht Circulair.

In dezelfde commissie vroeg ik ook aandacht voor voedsel. Het college noemt dit een kansrijke en urgente sector om circulaire winst te boeken. Maar in het visiestuk kijkt het college vooral naar de producerende kant van voedsel. Maar wat men eet in Utrecht is net zo belangrijk. Als Partij voor de Dieren pleiten we vaker voor de eiwitransitie: het eten van dierlijke eiwitten heeft veel meer grondstoffen nodig en gaat gepaard met de uitstoot van broeikasgassen.

We dachten even nog om de beleidsnota Utrecht Circulair te checken op deze consumerende kant van voedsel. Maar we hebben toch besloten dit graag middels een amendement vast te leggen in de visie en we zochten naar dezelfde deels stellige en tegelijk ruimte openlatende woorden die het raadsvoorstel gebruikt. Maar in het amendement stellen we dus voor om een vijfde prioriteit toe te voegen, namelijk: Eiwittransitie, met daarbij een 12e ambitie, te weten: Utrecht eet plantaardig door minimaal gebruik van dierlijke eiwitten.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Actuele motie Bomen Europalaan-noord pas kappen na uitspraak rechter – II

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Beleidsnota Inclusie en diversiteit 2024 – 2033

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer