Raads­bij­drage Actuele motie Bomen Euro­palaan-noord pas kappen na uitspraak rechter – II


29 februari 2024

Voorzitter, over de voorgenomen kap van 120 bomen aan de Europalaan-Noord vanwege de aanleg van een busbaan heeft de gemeente in een rechtszaak een gevoelige nederlaag geleden. Op maar liefst vier (!!!) punten heeft het college bakzeil gehaald in een zaak aangespannen door de Bomenstichting. Een bewijs dat de aanvraag van de gemeente echt onzorgvuldig is.

De Bomenstichting heeft nieuwe zaken aangekondigd, een over de bomen waar gemeente wel gelijk had, maar ook een over de 46 monumentale waarover het college inmiddels een nieuwe onderbouwing heeft aangeleverd. Vandaag speelt er een nieuwe zaak, en de uitspraak is ongewis. Toch geeft college aan haast te hebben en schrijft het, net als in een eerdere brief over deze zaak, het oordeel van de rechter, mocht dat niet op korte termijn komen, niet af te wachten. Het college is bereid te kappen, terwijl de zaak onder de rechter ligt. En het copllege is bereid de monumentale bomen radicaal te snoeien,

Deze gang van zaken vinden wij en ook BIJ1, CDA, Volt, VVD en inmiddels ook EenUtrecht en Stadsbelang Utrecht onacceptabel. Daarom een Actuele Motie Bomenkap Europalaan-Noord pas na rechtspraak - II

Ik weet dat het college de motie gaat ontraden, maar ik vraag de partijen die zich groen voelen: bescherm deze bomen zolang de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan.