Raads­bij­drage Raads­voorstel Bestem­mingsplan Merwe­deka­naalzone deel­gebied 6, Zeehaenkade e.o.


15 juli 2021

Dank u wel, voorzitter.

In de commissie ontstond even discussie over de afwezigheid van een bomenparagraaf in dit bestemmingsplan. Goed dat er een bomenparagraaf is toegevoegd. Want óók als de conclusie is dat het vaststellen van een bestemmingsplan geen gevolgen heeft voor de bomen in het plangebied, dan willen wij die informatie hebben zodat wij dat meewegen bij onze afwegingen over dat plan.

Naar aanleiding van dit bestemmingsplan ontstond ook discussie over het ontbreken van informatie over dieren in het plangebied. In sommige bestemmingsplannen is een flora & fauna paragraaf opgenomen en daarin staat dan wat de kansen en risico’s voor dieren in het plangebied zijn. Onze fractie wil dit voortaan standaard in bestemmingsplannen hebben, ook conserverende. Kan de wethouder toezeggen om er bij elk ruimtelijk plan op te letten dat deze informatie daarin is opgenomen, bij voorkeur gewoon in de ‘flora en fauna paragraaf’? Ik hoop op een toezegging maar heb een motie achter de hand.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Zienswijze Concept Integraal Ruimtelijk Perspectief

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Programmaplan Wervengebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer