Raads­bij­drage Raads­voorstel Ziens­wijze Concept Integraal Ruim­telijk Perspectief


15 juli 2021

Het college heeft de eer om met een zienswijze te reageren op het concept-IRP en wij als raad mochten input leveren. De commissie hierover was een waar prijzencircus, in die zin dat de wethouder zo ongeveer alles toezegde waar de fracties om vroegen. Ook veel wensen van de Partij voor de Dieren zijn nu beland in de zienswijze. Hartelijk dank aan de wethouder en zijn staf hiervoor.

Voor nu wil ik graag drie dingen zeggen:

  1. Fijn dat de ambitie klimaatneutraal in de zienswijze is opgenomen, en wel op zo’n prominente plek onder kopje 1. Het liefst hadden wij bij deze ambitie een scherpe termijn gezien, zoals bijvoorbeeld 2030, 2040, of anders zo veel mogelijk. We dienen daar nu niks op in, maar geven dit wel alvast als ons kader mee aan de uiteindelijke beoordeling van het IRP.

  2. De Partij voor de Dieren had graag gezien dat de zienswijze iets zou zeggen over een tweede perspectief, gebaseerd op een mindere groei van de regio, of nog beter: dat het IRP zelf werd afgestemd een mindere groei van de regio. Minder economie en minder ruimtelijke ontwikkeling vinden wij van essentieel belang voor een betere ecologie en een groenere leefomgeving. Dit punt zien we niet terug in de zienswijze en laten we nu ook zitten.

  3. Als Partij voor de Dieren zijn we uiterst kritisch op het IRP. Ook al geven we nu in de zienswijze veel goede punten mee aan de U16, we denken dat het uiteindelijke document niet op onze instemming kan rekenen. Maar met de bijgewerkte versie van de zienswijze is niks mis, dus daar zullen we later vandaag mee instemmen.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Mobiliteitsplan 2040

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 6, Zeehaenkade e.o.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer