Raads­bij­drage Raads­voorstel Mobi­li­teitsplan 2040


15 juli 2021

Voorzitter, het Mobiliteitsplan gaat zowel over de heel grote lijnen waar we als Utrecht naar toe zouden moeten met onze bereikbaarheid, als dat het ook over heel praktische zaken gaat als de inrichting van straten om de hoek. Oftewel: van de grote droom als -in mijn woorden- auto de stad uit. tot aan het herinrichten van de Zuidpoort en het bouwen van een fietsbrug van de Weerdsluis. Mijn fractie vindt het ingewikkeld om over al die zaken een goede mening te hebben, zeker als we beperkte spreektijd hebben. Vandaag beperk ik me tot drie onderwerpen.

1. Groei. Het mobiliteitsplan gaat uit van groei tot 450.000 inwoners. U kent het standpunt van mijn fractie en wij vinden dat groei geen doel op zich moet zijn. Het mobiliteitsplan gaat wel uit van die maximale groei, en daarom komen we tot te veel moeilijke dilemma’s. Wij stellen daarom een scenario met minder groei voor. Daarom met de SP de motie ‘Scenario met minder groei of langzamere groei’.

2. Want ja, we willen wel een beter OV, maar extra infrastructuur door het groen – dat zien we niet zo zitten. En dat risico is wel reëel. Daarom het amendement ‘Geen Trams in het Groen’ met SP en GroenLinks.

3. Tot slot. Het mobiliteitsplan wil minder autoverkeer en meer fietsers. Maar nu we allerlei soorten fietsers hebben met verschillende snelheden vindt mijn fractie dat een extra stap nodig is. Daarom de motie ‘Autostraten omzetten naar fietspaden’.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Utrecht Dichtbij: de tienminutenstad; Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Zienswijze Concept Integraal Ruimtelijk Perspectief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer