Motie Scenario met minder groei of lang­zamere groei - Mobi­li­teitsplan Utrecht


15 juli 2021

Motie 275/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, ter bespreking van Raadsvoorstel Mobiliteitsplan 2040,

Constaterende dat:

1. Het Mobiliteitsplan uitgaat van een groei van ruim 350.000 inwoners nu naar ruim 450.000 inwoners in 2040;

2. Deze groei van de stad zorgt voor een ongelooflijke druk op de Utrechtse paden en wegen;

3. In het afgelopen jaar ook al minder groei was dan waar het college oorspronkelijk mee rekende, wat noopte tot terugdraaien van geplande investeringen;

Overwegende dat:

1. Groei geen doel op zichzelf moet worden, maar dat dit risico reëel wordt als mobiliteitsplannen financieel afhankelijk zijn van de groei tot 450.000 inwoners in 2040;

2. Het faciliteren van de groei tot 450.000 inwoners ook leidt tot aanleg van grootscheepse infrastructuur op ongewenste plekken zoals in het groen;

Draagt het college op:

1. Bij de uitwerking van het Mobiliteitsplan 2040 ook een scenario uit te werken waarin rekening gehouden wordt met langzamere en/of kleinere groei en daarbij voor de raad inzichtelijk te maken welke ambities in dat scenario prioriteit krijgen en op welke ambities bezuinigd wordt;

En gaat over tot de orde van de dag

Ingediend door:

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ruurt Wiegant, SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, SBU, Denk, PvdA

Tegen

S&S, GL, D66, VVD, CU

Lees onze andere moties

Motie Publieksvrije zones voor de Utrechtse biodiversiteit

Lees verder

Amendement Geen trams in het groen - Ruimtelijke Strategie Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer