Raads­bij­drage Raads­voorstel Program­maplan Werven­gebied


15 juli 2021

Dank u wel, voorzitter.

In alle onderzoeken, juridisch getouwtrek en wat-als-vragen zouden we bijna vergeten dat voorop staat dat Utrecht met het wervengebied uniek cultureel erfgoed in bezit heeft en dat op deze werven ook prachtige monumentale bomen staan die van grote waarde zijn voor de biodiversiteit en klimaatadaptatie in de binnenstad. Dat het behoud hiervan voorop staat zouden we bijna vergeten.

Wat ook bijna vergeten werd zijn de dieren in de gracht en de barrière die de wal en kluismuren voor hen vormen. De Partij voor de Dieren is daarom blij dat de wethouder in de STVV heeft toegevoegd dat FUP’s worden betrokken bij het herstel van erfgoed. Met ecologisch adviseurs wordt gekeken of de lage walmuren mogelijk in de praktijk als FUP fungeren. Maar wij maken ons ook zorgen om de hoge steile muren, waar dieren met geen mogelijkheid uit kunnen komen. Kan de wethouder toezeggen ook en vooral bij de hoge steile muren te onderzoeken met de ecologisch adviseurs hoe kan worden gegarandeerd dat dieren daar het water uit kunnen komen m.b.v. FUP’s?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen dat tijdens werkzaamheden mogelijk bomen worden weggehaald die qua gezondheid en veiligheid niet hoeven te verdwijnen, vanuit praktische overwegingen. Daarom dienen we de motie met de titel ‘Behoud gezonde en veilige bomen met tijdelijke constructies ondanks extra kosten’.

We zien dat het college stappen zet in de goede richting, bijvoorbeeld dat het erkent dat zij eerder en meer had moeten doen om zwaar verkeer te weren. Tegelijkertijd zien we niet dat het college de grachten vrijwel autovrij gaat maken. Dat lijkt ons een noodzakelijke stap om verder verval tegen te gaan. Kan het college uitleggen waarom dit niet gewoon wordt gedaan?

De eigenaren van de kelders zitten al lang in onzekerheid en voelen zich onveilig in hun pand. Dat is voor een (groot) deel te wijten aan de gemeente die laks was in het plegen van onderhoud en in het weren van zwaar verkeer en het handhaven van het verbod op zwaar verkeer toen dat er eenmaal was.

Toch vindt de Partij voor de Dieren het lastig om te bepalen wie er verantwoordelijk is voor herstel van schade. Als eigenaar van een monumentaal pand is een deel van het onderhoud zeker ook eigen verantwoordelijkheid. Maar als schade het gevolg is van nalatigheid van de gemeente, dan moet de gemeente daarvoor verantwoordelijkheid nemen.

Een bewijslast geeft rust aan eigenaren, maar veel risico voor de gemeente. Een risico dat ook wij niet kunnen overzien en daarom lastig vinden om zonder meer mee in te stemmen.

Het expert-oordeel geeft meer mogelijkheid om per schade-geval de veroorzaker te laten betalen en daarmee mogelijk de gemeente-begroting te ontzien. Maar deze optie geeft veel stress aan de eigenaren en voelt voor hen oneerlijk.

We voelen daarom wel wat voor het college-voorstel om beide opties in beeld te brengen, met daarbij de voor- en nadelen en kansen en risico’s die de opties voor zowel eigenaren als gemeente met zich meebrengt. Daarbij hopen we dan wel om in 2022 of 2023 een besluit te nemen hoe we het nu gaan aanpakken, zodat dit in elk geval duidelijk is voor alle betrokkenen.