Motie Behoud gezonde en veilige bomen met tijde­lijke constructies


15 juli 2021

Motie 286/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, ter bespreking van Raadsvoorstel Programmaplan Wervengebied,

Constaterende dat:

  1. Bomen al eeuwenlang op de werven staan;
  2. Bij werkzaamheden een boom soms behouden kan worden door het gebruik van tijdelijke constructies;

Overwegende dat:

  1. Bomen onmisbaar zijn voor wateropvang, een schonere lucht, verkoeling, biodiversiteit en leefbaarheid, en daarom zoveel mogelijk worden behouden op het wervengebied;
  2. Boombehoud dus baten oplevert voor gezondheid, biodiversiteit en klimaat, en daarmee opweegt tegen de extra kosten voor het gebruik van tijdelijke constructies;

Draagt het college op:

  1. Gezonde bomen die geen veiligheidsrisico met zich meebrengen te behouden bij werkzaamheden door het gebruik van tijdelijke constructies;
  2. Dit uitgangspunt op te nemen in programmering en budgettering van het uitvoeringsprogramma.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Ruurt Wiegant, SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU, PvdA

Tegen

S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, VVD