Amen­dement Stop met het onnodig gebruik van Engelse termen


15 juli 2021

Amendement 95/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, gezien het raadsvoorstel Ambitiedocument Maatschappelijke Meerwaarde Vastgoed, kenmerk 8745996

Constaterende dat:

 1. In het raadsvoorstel de Engelse termen “people”, “planet” en “prosperity” worden gebruikt;

Overwegende dat:

 1. Het onnodig gebruik van Engelse termen in gemeentelijke beleidsstukken leesbaarheid en toegankelijk van deze stukken hindert;
 2. Het onnodig gebruik van Engelse termen in gemeentelijke beleidsstukken daarom vermeden dient te worden;

Besluit:

Aan beslispunt 1 van het raadsvoorstel Ambitiedocument Maatschappelijke Meerwaarde Vastgoed d.d. 15 juli 2021 kenmerk 8745996 toe te voegen:

Met dien verstande dat op pagina 17 en 18 van het document de termen “people”, “planet” en “prosperity” worden vervangen door “mens”, “planeet” en “(brede) welvaart”.

Ingediend door:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Jan Wijmenga, CU
Henk van Deún, PVV
Jantine Zwinkels, CDA


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, PvdA, VVD

  Tegen

  S&S, D66