Motie Evaluatie en voortgang Utrecht Marketing


15 juli 2021

Motie 232/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, ter bespreking van Utrecht Marketing.

Constaterende dat:

  • Het college een nieuwe meerjarenopdracht wil verlenen aan Utrecht Marketing voor de periode t/m 2026;
  • Het college in eerste instantie niet voornemens was een evaluatie of tussenmoment te organiseren om de voortgang van de aanbevelingen te monitoren;
  • Pas na doorvragen aan de gemeenteraad is toegezegd dit eind 2023 te doen.
Overwegende dat:
  • Er een zeer kritische evaluatie ligt van Berenschot over Utrecht Marketing;
  • De gemeenteraad moet kunnen bijsturen als de aanbevelingen onvoldoende worden uitgevoerd in lijn met de gegeven opdracht;
  • Het verlenen voor de periode t/m 2026 ervoor zorgt dat de gemeenteraad de gehele volgende raadsperiode deze mogelijkheid onvoldoende heeft.
Draagt het college op:
  • In de meerjarenopdracht een mogelijkheid op te nemen om de opdracht aan Utrecht Marketing te kunnen herzien of zelfs opzeggen als de evaluatie daar aanleiding toe geeft;
  • De raad te informeren hoe dit opgenomen wordt in de overeenkomsten met Utrecht Marketing.

En gaat over tot de orde van de dag.

Rick van der Zweth, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), Denk, PvdA

Tegen

S&S, CDA, GroenLinks, SBU, ChristenUnie, D66, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Stop met het onnodig gebruik van Engelse termen

Lees verder

Motie Poen voor opschaling groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer