Motie Loca­tie­pro­fielen uit de ijskast


8 juli 2021

Motie 224/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2021.

Constaterende dat:

  • Het college werkte aan richtlijnen voor het gebruik van buitenlocaties voor festivals en evenementen en dat hiervoor zogenoemde 'locatieprofielen' zijn gemaakt;
  • Het college deze locatieprofielen in mei 2020 de ijskast zette en nog altijd vindt dat het ten tijde van corona niet opportuun is om de festivalsector te belasten met richtlijnen, en het college de sector zo snel mogelijk draaiend wil krijgen.

Overwegende dat:

  • Festivals en evenementen nou eenmaal impact op de directe omgeving hebben en overlast of schade kunnen veroorzaken voor omwonenden, groen en dieren;
  • De festivalsector inmiddels weer aan het opstarten is, er alweer sprake is van festivalkoorts en dat sommige locaties daarbij veelvuldig gebruikt worden;
  • Richtlijnen voor het gebruik van locaties daarmee weer nodig zijn en te grote overlast van festivals en evenementen voorkomen moet worden;
  • Ook inwoners inmiddels ongeduldig worden, zie bijvoorbeeld de recente Burgeragendering Evenementengeluid;
  • Er al veel tijd en moeite is gestoken in de locatieprofielen.

Draagt het college op:

  • Het proces van de locatieprofielen in september 2021 weer op te pakken waar het was in mei 2020 toen het werd opgeschort en uiterlijk in Q1 2022 met een procesvoorstel te komen;
  • Terwijl dit proces loopt, al te sturen op een betere spreiding van festivals en evenementen door de stad en daarbij de grenzen van leefbaarheid en het respect voor plant en dier in acht te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, GL, SBU, CU, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, Denk, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Tijd voor Plan B: klimaatneutraal doe je zo

Lees verder

Motie Behoud gezonde en veilige bomen met tijdelijke constructies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer