Motie Tijd voor Plan B: klimaat­neu­traal doe je zo


8 juli 2021

Motie 223/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2021.

Constaterende dat:

 • De wethouder duurzaamheid geen ideeën heeft welke maatregelen het college kan nemen om zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden en daarom de Partij voor de Dieren om ideeën vraagt.

Overwegende dat:

 • Het vreemd is dat de wethouder duurzaamheid handelingsverlegen is als het gaat over duurzaamheid, maar de Partij voor de Dieren best wat suggesties wil geven.

Draagt het college op:

 • Een actieplan te maken om zo snel mogelijk zoveel mogelijk te doen om in 2030 klimaatneutraal te kunnen worden;
 • Daarin in ieder geval de volgende aspecten mee te nemen:
 1. Stoppen met sturen op economische groei en in economisch beleid een strak ecologisch plafond te hanteren;
 2. Energiereductie en voorkómen van energieverlies, onder meer door sneller meer woningen te isoleren en met bedrijven harde afspraken te maken over energiereductie en daar daadwerkelijk op te handhaven
 3. Sneller meer zonnepanelen, niet alleen op daken, maar ook op gevels en in overleg met Rijkswaterstaat ook op geluidsschermen;
 4. Alle mogelijke zoeklocaties voor duurzame energie zoals vermeld in de RSU in ontwikkeling te nemen;
 5. Stoppen met bomen kappen, tenzij onvermijdelijk vanwege veiligheid;
 6. Zo snel mogelijk meer bomen bijplanten;
 7. In de gemeentelijke organisatie stoppen met de consumptie en het aanbod van dierlijke eiwitten, en inwoners en ondernemers informeren en stimuleren om hetzelfde te doen;
 8. Stoppen met het gebruik van wegwerpproducten en inwoners en ondernemers stimuleren om hetzelfde te doen;
 9. Mobiliteit op fossiele energie sterk te ontmoedigen, bijvoorbeeld met een prijsbeleid zoals een tolsysteem en een verbod op reclame voor fossiele reizen en bedrijven;
 10. Nu aansturen op een einde van het beleggen in de fossiele industrie door ABP ambtenarenpensioenen, in plaats van afwachten en het de tijd geven;
 11. Alle Utrechtse bedrijven alle verplichte maatregelen voor energiereductie laten uitvoeren, waar dat nu nog slechts 29% van de bedrijven dat heeft gedaan;
 12. Alle nieuwbouw energiepositief realiseren;
 13. Daarbij indien nodig ook nog andere experts, zoals bijvoorbeeld Urgenda, Milieudefensie, Kate Raworth (Donut Economy) en Greenpeace Nederland te raadplegen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD