Raads­bij­drage Raads­voorstel Gemeen­te­lijke bijdrage aan een stedelijk aanmeld­beleid basis­on­derwijs


18 februari 2021

Dit voorstel voor een helder, transparant en eerlijk stedelijk aanmeldbeleid is een belangrijke stap vooruit in het creëren en waarborgen van kansengelijkheid in het onderwijs. Dat is geen luxe, maar een noodzaak. Dit ook met het oog op de lange termijn, bijvoorbeeld wat betreft onderwijshuisvestingsvraagstukken en – met nadruk - het tegengaan van sociaaleconomische segregatie.

Binnen dit voorstel is de Partij voor de Dieren is vooral positief over de buurtgerichtheid en het centrale aanmeldpunt in plaats van een systeem per school of per bestuur. Wij stemmen dan ook voor.

Mijn fractie is benieuwd naar de uitwerking van dit nieuwe beleid en zal de evaluatie en monitoring scherp in de gaten houden, daarbij (in lijn met het initiatiefvoorstel van de PvdA) voornamelijk op de impact op sociaaleconomische segregatie.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Nota beheer openbare ruimte

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Transitiestrategie Omgevingsplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer