Raads­bij­drage Raads­voorstel Nota beheer openbare ruimte


18 februari 2021

Kwaliteitsnormen
In de commissie hebben wij betoogd dat enkel de CROW normen voor beeldkwaliteit onvoldoende zijn om de kwaliteit van de openbare ruimte te monitoren en verbeteren. Met name normen voor dierenwelzijn, biodiversiteit en circulariteit misten wij.

We zijn blij dat de wethouder dit heeft gehoord, en nu expliciet de verwijzing naar de beleidsstukken over deze beleidsterreinen heeft opgenomen en er ook in de nota staat dat naast de CROW normen ook andere door de raad vastgestelde normen meewegen.

Het is een verbetering dat de stap naar ontwikkelend beheer nu ook aangegrepen wordt om in deze nota vast te stellen dat bij de inrichting van de openbare ruimte, afspraken over circulariteit en klimaatadaptatie gevolgd worden. Dit scheelt ons weer een amendement, dus dank aan de wethouder hiervoor.

Diervriendelijke openbare ruimte
Ook na ons verzoek in de commissie is er in de STVV de woorden “we streven naar een diervriendelijke openbare ruimte” opgenomen. Daar vroegen wij om, maar de manier waarop de wethouder dit een plek heeft gegeven in deze nota is wel echt erg mager. Want er maken mogelijk meer dieren dan mensen gebruik van de openbare ruimte, die we wel erg mensgericht inrichten, en daarom een amendement.

Spontane vegetatie

Alle bloemen, planten en kruiden kunnen in potentie een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. We moeten daarom af van het gebruik van de term “onkruid”. Niet alleen deze term is problematisch, ook het denken over de manier waarop we met spontante vegetatie omgaan moet veranderen. Daarover spraken we eerder in mondelinge vragen, maar ook bij de behandeling van de Programmabegroting. De wethouder deed daar toezeggingen om hiermee aan de slag te gaan. We dienen hiertoe ook een motie in.

In dat licht is het niet logisch en ook niet wenselijk om nu een nota openbare ruimte vast te stellen waarin nog het oude denken staat: namelijk het streven naar het verwijderen van die spontane vegetatie. Het standaard verwijderen van bestaande vegetatie om aan bepaalde normen als bijvoorbeeld beeldkwaliteit te voldoen is achterhaald. Dat moet eruit en daarom dit amendement.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Reactie op memo Toekomst samenwerking van Recreatieschappen

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Gemeentelijke bijdrage aan een stedelijk aanmeldbeleid basisonderwijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer