Raads­bij­drage Raads­voorstel Reactie op memo Toekomst samen­werking van Recre­a­tie­schappen


18 februari 2021

Betere handhaving, een betere balans tussen natuur en recreatie, en het stoppen met jagen en hengelen, zijn 3 kansen waar een reorganisatie van het beheer en organisatie van de recreatiegebieden een flinke verbeterslag kan maken. De Partij voor de Dieren is blij dat de wethouder dit na onze verzoeken in de commissie van vorige week, in een strekt ter vervanging heeft toegevoegd aan de brief. Dat scheelde ons (en dus ook jullie) zo maar weer 3 amendementen.

Wél valt het ons op dat dit alleen is toegevoegd in het stukje over het recreatieschap, maar niet bij het stukje over het plassenschap. Omdat deze herorganisatie in samenhang gebeurt, zou de boodschap via Recreatieschap Groenlanden ook bij Plassenschap Loosdrecht terechtkomen. Kan de wethouder dat bevestigen?

Hengelen is geen sport, en ook geen vorm van recreatie, maar een wrede vorm van onderwaterjacht. Het is goed dat een nieuwe recreatieorganisatie dit niet meer zou gaan faciliteren. Daarom dank aan de wethouder dat ze het nu zo heeft opgeschreven dat wij als gemeente Utrecht meegeven dat wij wensen dat -in de woorden van de wethouder- er geen nieuwe verplichtingen meer mogen worden aangegaan.

Over jacht denkt de Partij voor de Dieren anders dan dit college. Wat ons betreft wordt dit per direct overal verboden en respecteren we dierenwelzijn te allen tijde. “Beheer” hóeft niet noodzakelijk te zijn, zeker niet als dit gebeurt omdat dieren andere dieren of menselijke activiteit (zoals verkeer) ‘in de weg zouden zitten’. En, er bestaat ook nog altijd iets als preventie. Ik benoem dit vandaag, omdat wat de Partij voor de Dieren betreft dus ook dit zogenaamde “strikt noodzakelijk faunabeheer” geen optie is. Echter: zoals het nu in de brief staat, is het een grote stap vooruit. Dus fijn dat de wethouder dit zo heeft opgeschreven en de volgende stap is voor de volgende keer.