Raads­bij­drage Raads­voorstel Besluit eerste Wijziging Huis­ves­tings­ver­or­dening in verband met wet toeris­tische verhuur


20 mei 2021

Dat er zoiets bestaat als een deeleconomie heeft vanzelfsprekend voordelen en we zien dat toeristische verhuur van woningen daadwerkelijk zin kan hebben. Maar we zien ook dat toerisme nadelige gevolgen heeft op de ervaring van drukte in de stad, op de overspannen woonmarkt en de klimaatcrisis.

Mijn fractie vindt het een goed idee dat het college met dit raadsvoorstel de toeristische verhuur door particulieren wil reguleren. Mijn fractie vindt alleen dat het voorstel niet ver genoeg gaat, en aan de magere kant is.

Voor het aantal dagen dat verhuur toegestaan wordt vinden we te veel, en wij willen dat het toegestane aantal dagen van 60 naar 30 verlaagd wordt. Dit past ook in het uitgangspunt dat mensen hun woning verhuren als ze zelf op vakantie zijn en het gemiddeld aantal dagen dat mensen volgens het CBS op vakantie zijn, bedraagt 21,6. Dan is 60 niet nodig.

Wat ons betreft kan toeristische verhuur alleen gebeuren na het verkrijgen van een vergunning. Registreren en melden vinden wij onvoldoende, omdat de gemeente middels vergunningen ook kan sturen op overlast en spreiding.

Op beide punten heeft de PvdA een amendement in voorbereiding, waar onze naam ook onder staat. We vinden het van groot belang dat deze amendementen worden aangenomen om in te kunnen stemmen met het raadsvoorstel.

Het liefst ook zouden we zien dat de boete bij overtreding van de regels net zou hoog zou zijn als in Amsterdam. Hier dienen we niets op in vandaag, maar komen hier zeker op terug mocht blijken dat het aantal overtredingen in Utrecht zodanig is dat een forsere boete noodzakelijk is.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Ontwikkelplan en investeringsbeslissing Berlijnplein

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Grex IPvE en SPvE Zuilense Vecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer