Raads­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Grex IPvE en SPvE Zuilense Vecht


20 mei 2021

Bedankt, voorzitter. In de commissie liet de Partij voor de Dieren al weten dat wij ontzettend balen dat er buiten de rode contour wordt gebouwd, en dat we er grote moeite mee hebben dat er voor dit plan zo’n 300 bomen moeten gaan verdwijnen.

De stad dijt aan alle kanten steeds meer uit, ten koste van de zo belangrijke groene longen rondom. Wij vragen ons af of Zuilense Vecht een geschikte plek is om vol te bouwen, maar tegelijk constateren we dat het de provincie is die rode contour verlegde (alweer).

Onze fractie heeft buikpijn van het grote aantal te kappen bomen, en dat zorgt er ook voor dat we de afweging rondom dit raadsvoorstel moeilijk vinden. Wel zien wij dat het college serieus werk maakt van een ecologisch hoogwaardig plan, met aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie, en betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen.

We zijn blij dat er 25 bomen worden verplaatst. Redenen om andere bomen niet te verplanten zijn ziekte, houtrot, ouderdom en boombeeld. Kan de wethouder uitleggen waarom hij het boombeeld van een boom een geoorloofde reden tot kap vindt? Met betrekking tot de verplanting ziet de Partij voor de Dieren graag dat Utrecht samenwerking opzoekt met Stichtse Vecht. Ook aan hun kant van het gebied staan veel bomen, en we willen dat er in het totaalgebied alles aan gebeurt om kap te voorkomen en anders zoveel mogelijk te verplanten. Wellicht kan de kennis en ervaring die er binnen onze gemeente al is met het bomenbeleid, ook de gemeente Stichtse Vecht helpen om meer bomen te sparen. Is het college bereid om in gesprek te gaan met Stichtse Vecht in een poging om bomen te sparen dan wel te verplanten?

Voorzitter, het college maakt werk van de onderbeplanting en naar verwachting komt er een bomenbank en zullen bomen gefaseerd worden aangelegd. Hierop vroeg mijn collega toezeggingen in de commissie en het scheelt ons moties dat het college dit in de raadsbrief toezegde.

Er is nog één punt waar deze brief nog niet op ingaat: het gefaseerd kappen van de bomen die voor dit plan moeten sneuvelen. Door op de juiste manier te faseren en te herplanten hebben de aanwezige dieren in het gebied meer uitwijkmogelijkheden. Kan de wethouder toezeggen om naast zo snel mogelijk en gefaseerd aanplanten van nieuwe bomen, ook zoveel mogelijk gefaseerd te kappen met het oog op zo lang mogelijk groen houden en schuilmogelijkheden voor dieren?

Tenslotte nog iets over FUPS: In het IPvE lazen we zelfs al over een faunapassage onder de Amsterdamsestraatweg en FUP’s aan beide oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Prachtig dat het college hier nu zelf op voorsorteert, nadat de Partij voor de Dieren hier al jaren aandacht voor heeft gevraagd. Het is geen onderdeel van het IPvE, en het nog zal worden onderzocht, maar kan de wethouder ons vast toezeggen dat hij er zorg voor zal dragen dat deze faunapassage en de FUP’s er zullen komen? Dank voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Besluit eerste Wijziging Huisvestingsverordening in verband met wet toeristische verhuur

Lees verder

Raadsbijdrage Wijziging Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, partiële herziening 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer