Raads­bij­drage Wijziging Algemene plaat­se­lijke veror­dening Utrecht 2010, partiële herziening 2021


20 mei 2021

Dank u wel, voorzitter. In de commissie gaven wij al aan dat de Partij voor de Dieren zich in de meeste wijzigingen van dit raadsvoorstel prima kunnen vinden.

Voederverbod
Wij zijn erg blij dat het college het verzoek voor een voederverbod voor dieren in de openbare ruimte heeft opgepakt. En dank aan de burgemeester voor het doen van de toevoeging ter verduidelijking dat openbare dierenweides ook onder het verbod vallen. Het voeren van dieren is misschien leuk voor mensen, voor dieren is het ongezond, en het overgebleven voer trekt ratten aan. Wij steunen dus volop dat het college nu eindelijk met een gemeentebreed voederverbod komt – we hebben er vaak om gevraagd. Natuurlijk, we moeten niet gaan optreden tegen mensen die een sneetje brood geven aan een eendje. Je moet echt handhaven tegen grootschalige dump van hele broden en borden pasta in het gras of het water. Maar vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, milieuvervuiling (blauwalg, botulisme) en het aantrekken van wat u graag ‘plaagdieren’ is een duidelijk beleid nodig. Onze fractie is er een groot voorstander van om het gewoon op een algeheel voederverbod te houden, dat is zowel voor inwoners als voor boa’s superduidelijk, en wij vertrouwen erop dat de boa’s ingrijpen bij die zo schadelijke excessen.

Uitzonderingspositie hengelaars
De uitzondering die voor hengelaars zou worden gemaakt op het algehele voederverbod vinden wij onverstandig en zeer onwenselijk. Wij willen dat ook hengelaars straks geen extra voer meer in het water mogen gooien om vissen te lokken. Zij zouden anders gewoon door mogen gaan met het vervuilen van het water. En waarom zouden we een uitzondering maken voor deze vorm van natuurvervuiling die bovendien dierenleed veroorzaakt?

Daarom dienen we het amendement ‘Geen uitzondering voor hengelaars bij voederverbod dieren’ in.

Verbod op (grootschalige) evenementen in parken tijdens het broedseizoen
In de commissie maakten wij er al een punt van: tijdens het broed- en zoogseizoen zijn dieren extra kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat dieren in de parken en groengebieden worden beschermd tegen de grote hinder veroorzaakt door grootschalige evenementen die daar worden gehouden in dat broedseizoen.

Daarom dienen we nog een amendement in, met als titel Geen zeer grootschalige evenementen in parken tijdens het broedseizoen.

Tot slot, we vinden het zeer belangrijk dat demonstranten op korte termijn kunnen inspringen op actualiteiten. Wij steunen het amendement dat Student & Starter hiertoe indient dan ook van harte. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van mijn bijdrage, voorzitter.