Amen­dement Geen uitzon­dering voor henge­laars bij voeder­verbod dieren


20 mei 2021

Amendement 38/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 20 mei 2021, gezien het Raadsvoorstel Vaststelling Besluit tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, partiële herziening 2021.

Constaterende dat:

  • In (het nieuwe) artikel 2:38b, dat een algeheel voederverbod voor dieren in Utrecht beoogt, een uitzondering wordt gemaakt voor hengelaars;
  • Hengelaars over het algemeen veel voedsel in het water gooien om vissen te lokken naar hun hengels;
  • Ook dit voedsel zorgt voor vervuiling van het water, niet gezond is voor dieren en mogelijk ‘plaagdieren’ aantrekt;
  • Dit voedsel ook andere dieren aantrekt die gewond kunnen raken door de hengels, zoals watervogels.

Overwegende dat:

  • Het goed en duidelijk is om één lijn te trekken als het gaat om het beoogde doel van het algehele voedselverbod (voorkómen van dierenleed, voorkómen van water- en andere vervuiling, voorkómen van het aantrekken van ‘plaagdieren’);
  • Het voor het algemeen publiek mogelijk niet begrijpelijk is dat zij níet en hengelaars wél dieren mogen voederen, en dit de communicatie en handhaving bemoeilijkt;
  • Hengelaars bij hun activiteiten ook gebruik kunnen maken van kunstaas.

Besluit:

  • Aan beslispunt 1 sub f van het raadsvoorstel Vaststelling Besluit tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, partiële herziening 2021 toe te voegen: “waarbij in artikel I sub F van het Besluit tot wijziging lid 2 sub b van artikel 2:38b (‘personen die de sportvisserij beoefenen en in het bezit zijn van een daartoe bestemde en geldige VISpas’) wordt geschrapt”.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Peter van Corler, GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GL, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, SBU, CU, D66, PvdA, VVD