Motie Biodi­verse en klimaat­adap­tieve openbare ruimte Berlijn­plein


20 mei 2021

Motie 75/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 20 mei 2021, ter bespreking van het raadsvoorstel “Ontwikkelplan en investeringsbeslissing Berlijnplein”,

Constaterende dat:

1. In het ontwikkelplan niets staat over biodiversiteit en klimaatadaptatie in de buitenruimte;
2. Leidsche Rijn Centrum op dit moment helaas geen goed voorbeeld is van een vergroende openbare ruimte;

Overwegende dat:

1. Het bouwen in een groeiende stad niet ten koste mag gaan van biodiversiteit en klimaatadaptatie;
2. De wethouder de inrichting Leidsche Rijn Centrum als standaard noemt voor biodiversiteit in de buitenruimte;
3. De buitenruimte op en rondom het Berlijnplein het risico heeft een versteende omgeving te worden;

Draagt het college op:

1. Bij de invulling van de openbare buitenruimte in het project Berlijnplein ook ruimte te bieden voor biodiversiteit;
2. Bij de vervolgstappen, beginnend bij het Voorlopig Ontwerp, expliciet te maken hoe de
invulling van de openbare ruimte gaat bijdragen aan de biodiversiteit;
3. Hierbij samenhang te zoeken met de openbare ruimte in heel LR Centrum;

En gaat over tot de orde van de dag

Ingediend door:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Cees Bos, SBU


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)