Motie Verzamel oud voedsel


20 mei 2021

Motie 85/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 20 mei 2021, ter bespreking van het raadsvoorstel Vastelling Verordening tot wijziging van de Algemeen plaatselijke verordening Utrecht 2010, partiƫle herziening 2021,

Constaterende dat:

  • Teveel brood en ander voedsel in Utrecht in de publieke omgeving wordt achtergelaten;
  • Dit onder andere tot gevolg heeft dat de populatie van ratten in stand blijft;
  • Voedselverspilling blijkbaar een probleem is in Utrecht;

Overwegende dat:

  • In Rotterdam een initiatief is genomen om oud voedsel in te zamelen, zodat dit opnieuw kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het maken van biogas;
  • Door verantwoord gebruik van overtollig voedsel, voedselverspilling wordt tegengegaan en het belang van hergebruik en recycling wordt onderstreept;

Draagt het college op:

  • Te kijken hoe een initiatief als in Rotterdam ook in Utrecht kan bijdragen aan het tegengaan van voedselverspilling en voorkoming van een groeiende rattenpopulatie;
  • Met mogelijke partners die een rol in kunnen spelen hierover in gesprek te gaan;
  • Over de mogelijkheden en het belang van hergebruik van voedsel richting bewoners te communiceren;
  • En de raad over de voortgang te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Bert van Steeg, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, ChristenUnie
Eva Oosters, Student & Starter
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, PvdA, VVD

Tegen

D66