Motie Hengelen uit de U-Pas


8 april 2021

Motie 63/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 april 2021, ter bespreking van de Verordening U-Pas.

Constaterende dat:

  • De U-Pas bedoeld is om mensen met een laag inkomen de gelegenheid te geven deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten;
  • Mensen met een U-Pas korting kunnen krijgen op acties en activiteiten van Hengelsportvereniging Maarssen;
  • De Nota Dierenwelzijn vermeldt dat hengelen ernstige pijn en stress veroorzaakt bij vissen.

Overwegende dat:

  • Het aanbieden van korting op culturele en sportieve activiteiten voor mensen met een laag inkomen middels de U-Pas van onbetwistbare waarde is;
  • Hengelen noch een culturele noch een sportieve activiteit is, die wel gepaard gaat met het toebrengen van dierenleed;
  • Het principe van keuzevrijheid binnen de U-Pas uiteraard van groot belang is, maar dat de keuzevrijheid van de een eindigt waar schade aan de ander begint;
  • Utrecht graag een diervriendelijke gemeente wil zijn.

Draagt het college op:

  • De voorwaarden van de U-Pas zo aan te passen dat hengelen geen onderdeel meer kan uitmaken van het aanbod voor in elk geval Utrechtse U-Pas-gebruikers
  • De acties en activiteiten van Hengelsportvereniging Maarssen dientengevolge zo snel als mogelijk te verwijderen uit het aanbod voor Utrechtse U-Pas-gebruikers

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SBU, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, CU, D66, PvdA, VVD