Raads­bij­drage Raads­voorstel Ontwik­kelplan en inves­te­rings­be­slissing Berlijn­plein


20 mei 2021

Met dit ontwikkelplan maakt het college ruimte voor meer broedplaatsen voor creativiteit en duurzaam ondernemerschap in de stad. Daar is de Partij voor de Dieren positief over. Leidsche Rijn heeft zo’n plek voor cultuur nodig. Voor publiek, professionals én amateurkunst. Daarom steunen we ook het verzoek van CDA om ook amateurkunst niet te vergeten.

Momenteel is nog weinig echt duidelijk. Mijn fractie is blij dat de wethouder heeft aangegeven dat de raad bij het Voorlopig Ontwerp nog gelegenheid heeft voor inhoudelijke wensen en bedenkingen.

Toch willen we ook nu meer zekerheid over dat voorlopig ontwerp, want hoewel we ruimte voor cultuur in Leidsche Rijn steunen, vinden we ook dat bij alle nieuwbouw in de stad -dus ook hier- rekening gehouden wordt met de impact op de biodiversiteit en de omgeving.

  1. Kan de wethouder toezeggen diervriendelijk bouwen expliciet aan het ontwikkelplan Berlijnplein toe te voegen? En, in het Voorlopig Ontwerp expliciet op te nemen welke maatregelen voor diervriendelijk en natuurinclusief bouwen deel uitmaken van het ontwerp voor de nieuwbouw? (ik heb een motie achter de hand)
  1. Daarnaast is het belangrijk vast te leggen dat ook in de inrichting van de openbare buitenruimte biodiversiteit en klimaatadaptatie voorop staan. Deze inrichting mag niet afhangen van hoe de verschillende partijen dit mogelijk uitwerken, dat is ons te vaag. Kan de wethouder toezeggen biodiversiteit als doorslaggevend criterium toe te voegen voor de inrichting van de buitenruimte? Graag ziet de Partij voor de Dieren daarin ook een aansluiting op de stedelijke groenstructuur.

Wat ik tenslotte nog gezegd wil hebben is dat de Partij voor de Dieren zich wel zorgen maakt over wat er gebeurt als mocht blijken dat het budget niet voldoet aan de vastgestelde kaders, bijvoorbeeld op het gebied van programma of circulariteit, te voldoen. Juist die circulaire ambitie, het echt een voorbeeld en een voorloper willen zijn op wat er op dit gebied allemaal kan, maakt dit project het budget waard.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Locatie nieuwbouw Ronald McDonaldhuis

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Besluit eerste Wijziging Huisvestingsverordening in verband met wet toeristische verhuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer