Raads­bij­drage Raads­voorstel Plan van Aanpak Werven­gebied


9 juli 2020

Het wervengebied is bijzonder. Niet alleen in Utrecht maar wereldwijd. De bomen op de werven zijn een belangrijk onderdeel van dat unieke karakter. Niet alleen voor vogels en insecten. Ook bewoners van de binnenstad lieten ons dat deze week nog weten: die bomen dragen bij aan de leefbaarheid en zijn onwijs hard nodig om tegenwicht te bieden aan de verstening van de binnenstad. In de commissie stelden wij vragen over FUP's en over de compensatie van bomen die sneuvelen bij de onvermijdelijke restauratie. Daar was op dat moment geen antwoord op paraat, maar inmiddels heeft de wethouder ons per brief laten weten dat:

-herplant ter compensatie van de gekapte bomen in het komende plantseizoen alsnog gaat gebeuren
-in de herziening van de aanpak van de wal- en kluismuren gecontroleerd wordt of tot nu toe correct invulling is gegeven aan de herplantplicht
-de wethouder nogmaals samen met de stadsecoloog gaat bezien of het aanbrengen van FUP's noodzakelijk is om dieren in en uit het water te helpen.

Voor de Partij voor de Dieren is het belangrijk dat dit goed onderzocht wordt. Mijn fractie heeft naar aanleiding van de brief van de wethouder nog eens geïnformeerd en krijgt nog steeds signalen dat de huidige situatie voor amfibieën en jonge watervogels niet voldoet. Het is daarom belangrijk dat dit in het onderzoek meegenomen wordt.

Wanneer wij volgend jaar het nieuwe ‘programma wervengebied’ ontvangen zullen wij bezien wat daaruit is gekomen. Ik verwacht dat de wethouder ons op dat moment informeert wat de bevindingen van de stadsecoloog op dit punt zijn. Kan hij dat nu nog bevestigen?

In die brief van afgelopen week deed de wethouder eigenlijk alle toezeggingen die wij in de commissie vroegen om de onderwerpen die wij belangrijk vinden gedegen mee te nemen in het nog op te stellen nieuwe programma. Daarom vanaf deze plek hartelijk dank aan de wethouder voor die heldere brief. Wij hebben daarom vandaag geen moties meer.

Ik wil bij het vaststellen van dit Plan van Aanpak nogmaals benadrukken hoe belangrijk die bomen zijn voor het Utrechtse wervengebied. In het afwegingskader dat wij in het voorjaar ontvangen, moet dit duidelijk tot uiting komen. De Partij voor de Dieren zal dat nauwkeurig in de gaten houden.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Visie en uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer