Raads­bij­drage Raads­voorstel Start­do­cument Burger­beraad


22 juni 2023

De Partij voor de Dieren is een groot voorstander van een burgerberaad. Maar we zijn geen voorstander van een burgerberaad over de jaarwisseling. Want, we weten al hoe inwoners hierover denken, want we weten dat 79% van de inwoners voor een vuurwerkverbod is met daarbij alternatieve vieringen (zoals een aftelmuziek, muziek, champagne en kleine vuurwerkshows). En ook weten we hoe breed de wens voor een vuurwerkverbod in de samenleving is: van dierenorganisaties tot aan oogartsen.

De Utrechtse politiek durft alleen het besluit daadwerkelijk niet te nemen, wat de gemeenten Amersfoort, Tilburg, Eindhoven en Zutphen onlangs wel durfden. Utrecht schuift het besluit nu af op een burgerberaad, dáár is een burgerberaad niet voor bedoeld, en wij noemen dit participatie-washing. Dit is met het burgerberaad dunnetjes over doen waar al een groot onderzoek onder inwoners al heeft uitgewezen. We dienen voorstel Volt voor een ander thema dan ook graag mee in.

Waar ik zelf iets op ga indienen: het startdocument bevat geen randvoorwaarde over voldoende financiële middelen om de adviezen van een beraad uit te voeren. Het is hier schipperen tussen geld garanderen maar geen blanco cheque uitschrijven, en na uitvoering overleg en afstemmen heb ik het amendement Financiële zekerheid burgerberaad, met D66, Volt en CDA.