Raads­bij­drage Raads­voorstel Visie Speel­ruimte Utrecht 2021 - Spelen in je eigen buurt


10 maart 2022

We zijn blij dat in de STVV een alinea is opgenomen over duurzaamheid: hergebruik van speeltoestellen en materialen.

Ook dank en complimenten voor de nieuwe uitgebreide versie van hoofdstuk 4 over groen. Mooi dat biodiversiteit ook een plek krijgt in de speeltuin.

Klimbomen aanplanten als vervanger van het kunststoffen klimrek is natuurlijk nog mooier dan herbruikbare speeltoestellen. Ook die suggestie heeft de wethouder overgenomen in de visie en we hopen over een paar jaar vele klimbomen in speeltuinen te zien groeien.

Mooie STVV dus, en omdat er in de eerste versie ook al voldoende aandacht was voor inclusiviteit en samen spelen hebben we geen amendementen meer en stemmen we in met het voorstel.