Raads­bij­drage Burger­ini­ti­atief ‘Geef Utrechters meer invloed’


10 maart 2022

Nogmaals dank aan de heer Dijksta voor het schrijven van dit voorstel. In de commissiebespreking hebben wij het al aangegeven; de Partij voor de Dieren is over het algemeen positief over de ideeën, en wij beamen dat participatie vaak stukken beter zou kunnen. Mijn fractie kan alleen niet instemmen: alles waar de heer Dijkstra om vraagt kan in principe al via de verordening en het probleem meer ligt bij de uitvoering. Dit initiatief lijkt ons dus niet de beste manier. Wij hebben daarom (tegemoetkomend aan dit initiatief) een motie mee ingediend waarin het college opgeroepen wordt om stappen te zetten om participatieprocessen te verbeteren.