Raads­bij­drage Duidings­debat na de gemeen­te­raads­ver­kie­zingen


21 maart 2022

Voorzitter, de kiezer heeft gesproken en die heeft het voor de Utrechtse raad niet makkelijk gemaakt.

Maar de Partij voor de Dieren groeit – ook in andere plaatsen in Nederland – gestaag door. Steeds meer mensen beseffen dat we anders moeten omgaan met de Aarde en alles wat erop leeft. Wij zijn ontzettend blij met onze 3e zetel en willen onze kiezers en campagnevoerders bedanken voor hun stem en inzet.

Ik wil graag alle nieuwe raadsleden, nieuwe partijen en de partijen die ook groeiden feliciteren.

In de aanloop naar de verkiezingen verschenen er diverse stemadviezen. Zo ook de klimaatbarometer, waarin partijen zijn beoordeeld op hoeveel actie ze willen ondernemen tegen de klimaatcrisis.

Naast de Partij voor de Dieren stonden ook BIJ1 en Volt bovenaan dat stemadvies. Dat juist deze drie partijen zetels wonnen, is hét signaal van de kiezer dat er nu echt meer actie nodig is tegen de klimaatcrisis.

In de uitslag ziet de Partij voor de Dieren ook dat de kiezer de coalitiepartijen op de vingers heeft getikt. En dan vooral dat de twee grote partijen flink zetels verliezen. Vier jaar aanmodderen en compromissen sluiten is door de kiezer afgestraft.

Partijen die wel duidelijke keuzes maken, visie hebben en vasthouden aan hun idealen zijn beloond, inclusief wijzelf.

De kiezer heeft een voorkeur uitgesproken voor groen en progressief. De Partij voor de Dieren vindt het dan ook logisch dat een nieuwe coalitie die kant opgaat. En dat die coalitie de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis eindelijk echt gaat aanpakken, en verder kijkt dan korte termijn economische belangen.

Het is tijd voor een fundamenteel andere koers. Dat er zoveel mensen niet zijn gaan stemmen zegt ook iets over de noodzaak tot een andere koers, vinden wij.

Een nieuwe coalitie zal op zijn minst uit vier partijen bestaan. Deze partijen moeten met elkaar duurzame groene keuzes maken, diervriendelijke keuzes, en ook sociale keuzes.

Utrecht moet en kan meer doen om de biodiversiteits- en klimaatcrisis tegen te gaan. Dat betekent wat ons betreft dat we radicaal vergroenen, er geen bouwplannen meer uitgevoerd worden ten koste van het leefgebied van dieren, dat we dierenhulporganisaties in onze gemeente fatsoenlijk ondersteunen, dat we de energietransitie versnellen, dat we de economie en ons consumptiepatroon drastisch verduurzamen en dat we kappen met kappen.

We kijken ernaar uit om met alle raadsleden de komende 4 jaar hier verder aan te werken.