Raads­bij­drage Reken­ka­mer­rapport Uithoflijn


21 december 2018

Dank aan de Rekenkamer voor dit goed onderbouwde, en goed leesbare en heldere rapport. Er zijn grove fouten gemaakt in dit rampdossier. De rekenkamer maakt dat heel inzichtelijk, en legt het ook vast op schrift, voor altijd.

Reizigers en belastingbetalers zijn de dupe, maar ook lucht en klimaat want de enorme stroom auto’s en bussen naar de uithof rijdt nog altijd, door alle vertraging. De aansturing van het project had beter gekund. Op allerlei fronten. Dat twee overheden zo slecht samenwerken is werkelijk ongelooflijk. Op allerlei niveaus was er ruzie, maar we hoorden vanmiddag tijdens de commissie dat er besloten is geen ruzie te maken, omdat dat slecht zou zijn voor de onderlinge relaties. Ondertussen waren de spanningen zodanig opgelopen dat een extern bureau de boel moest rechttrekken. Maar de boel was al ontspoord.

En ook de informatievoorziening had beter gekund. Veel informatie was er niet, of niet tijdig, of niet volledig. De wethouder heeft aangegeven te schipperen tussen de noodzaak tot informeren en het gevaar van een overload aan informatie. Maar er wordt ook gesteld dat de raad had moeten aanslaan, maar: kan dat wel als je niet over alle informatie beschikt? Het volledig plaatje ontbrak immers.

Tijdens de commissiebehandelingen is het beeld ontstaan dat het college veel afschuift op de provincie. En waar provincie en gemeente aan het escaleren waren, bleek aannemer BAM de lachende derde. De spreekwoordelijke derde die er met het been (in dit geval een miljoenenomzet) vandoor gaat. Want de slechte verhoudingen en aansturing hadden tot gevolg: vertraging, meerkosten en schade voor de reputatie van het openbaar bestuur.

Voorzitter, er zijn fouten gemaakt en de Partij voor de Dieren kijkt graag naar de toekomst. We zijn daarom blij dat de wethouders hebben aangegeven verbeteringen hebben aangebracht, en zich bewust zijn van de gemaakte fouten en de ontsporingen. Maar de twee overheden, dus ook de gemeente, toonden zich onvoldoende als betrouwbaar en kundig.

We keuren de gang van zaken in het verleden af, hebben daarom de Motie van Afkeuring mede ondertekend. In het voorjaar stemden we ook al voor de Motie van Afkeuring die toen op tafel lag. Sindsdien zien we verbeteringen bij het college. We zien een leercurve, die ook bevestigd is in het rapport van de Rekenkamer. De wethouder mobiliteit heeft in deze debatten voldoende getoond dat ze over leervermogen beschikt. Daarom steunen we de Motie van Wantrouwen niet. De wethouder krijgt wat ons betreft de kans om dit project tot een goed einde te brengen en ander projecten goed te besturen.

Voorzitter, ik sluit af met de oproep aan wethouder om te tonen dat er geleerd is in de hoop dat die tram niet nog later gaat rijden opdat lucht, klimaat, leefbaarheid toch nog de winnaars zijn zoals vanaf het begin de bedoeling was.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Rekenkamerrapport Uithoflijn

Lees verder

Raadsbijdrage Actuele Motie ‘Hohoho tegen de wegwerpboom’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer