Raads­bij­drage Actuele Motie ‘Hohoho tegen de wegwerp­boom’


21 december 2018

Het is bijna kerst en onze plofeconomie draait op volle toeren. Nederlanders geven in deze week voor kerst maar liefst 1 miljard euro uit aan hun boodschappen. Veel geld wordt uitgegeven aan dieren die als voedsel op de borden belanden en vaak een ellendig leven hebben gehad. Maar dit terzijde.

Graag wil ik het hebben over kerstbomen. Veel mensen kopen een boom, tuigen die leuk op, en na kerst is de boom opeens een sta-in-de-weg en wordt de kerstboom weggemikt. En dit beeld van boom als wegwerpproduct wordt bevestigd in een brief die de gemeente eerder deze maand huis-aan-huis verspreidde. De brief wilde aandacht vestigen op het ophaalbeleid van kerstbomen na oudjaar, en legde uit dat kerstbomen niet bij het GFT horen. Dat is allemaal prima, maar deze zin aan het begin van de brief stuit ons tegen de borst: “Eén ding staat vast: u wil er straks ook van af”. De gemeente legt hier dus enorm veel nadruk op het feit dat kerstbomen maar moeten worden weggegooid. Een kerstboom als wegwerpboom.... daar zeggen wij 'ho' tegen. En in de context van kerst wordt dat: 'hohoho'.

En er zijn zoveel alternatieven. Kerstbomen komen ook met kluiten, en kunnen na oudjaar dus de tuin in. Nog leuker: er bestaan ook adoptiebomen! Je huurt als het ware een kerstboom die je na gebruik weer inlevert bij de eigenaar. Die zet de boom weer terug in de grond, en volgend jaar kan ie weer prima gehuurd worden. Dat is circulair, dat is toekomstbestendig, en dat is goed voor de boom. Hoe fijn is het dan als de gemeente dit dan ook huis-aan-huis verwoordt.

Voorzitter, de visie van de gemeente op kerstbomen zoals verspreid onder de inwoners ergert ons. Daarom dienen we een actuele motie in met als eerste punt dat de communicatie aan inwoners over kerstbomen een heel stuk optimistischer kan, en dat in de brieven van volgend jaar de kerstboom niet als een wegwerpproduct, maar als een circulaire eenheid met toekomstperspectief beschreven wordt. En met als tweede punt dat de gemeente dan ook maar gelijk zelf het goede voorbeeld moet geven door zoveel mogelijk te werken met adoptiekerstbomen in de eigen gebouwen en in de openbare ruimte. Laten we kappen met kappen, en kerstbomen een lang leven gunnen (net als de dieren die met kerst gegeten worden, maar dat terzijde).

Daarom de motie “Hohoho tegen de wegwerpboom”, met als dictum:

Roept het college op:
• In toekomstige communicatie aan inwoners over kerstbomen:
o tijdig te wijzen op meer duurzame en circulaire kerstbomen en te benadrukken dat bomen niet per se weggegooid hoeven te worden door bijvoorbeeld een kerstboom te adopteren;
o nooit meer de suggestie te wekken dat vaststaat dat mensen van bomen af willen;
• In de gemeentelijke organisatie zelf het goede voorbeeld te geven, door zoveel mogelijk te werken met adoptiekerstbomen, of andere vormen van duurzame en circulaire kerstbomen, in de gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimte.

Voorzitter, dank u wel. Fijne feestdagen.

UPDATE:

Wethouder zegde toe de strekking van de motie over te nemen, en dus communicatie aan te passen en meer circulaire bomen in te komen, maar dat overnemen niet letterlijk kon, want te weinig alternatieven beschikbaar en dus onpraktisch. Dat bleek een reden voor veel partijen om tegen te stemmen, hoewel ze aangeven de gedachte van de motie te steunen.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Rekenkamerrapport Uithoflijn

Lees verder

Raadsbijdrage voorstel OZB verordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer