Motie Ho ho ho tegen de wegwerpboom


20 december 2018

Motie 276/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 20 december 2018,

Constaterende dat:

 • In december veel Utrechters een kerstboom optuigen in huis of kantoor, omdat opgetuigde kerstbomen bijdragen aan een prettige kerstbeleving;
 • De gemeente in de huis-aan-huis-brief ‘inzameling kerstbomen en afval rond de feestdagen’ het volgende over de kerstboom communiceert: “Eén ding staat vast, u wilt er straks ook weer vanaf.” En dat de gemeente de wegwerpkerstbomen na kerst graag ophaalt en verwerkt tot compost;
 • De gemeente zo enorm de nadruk legt op de kerstboom als een eenmalig wegwerpproduct, terwijl er duurzame en meer circulaire alternatieven zijn.

Overwegende dat:

 • Kerstbomen, mits goed verzorgd, na gebruik in huiskamer of kantoor een nieuw leven kunnen krijgen door ze terug te planten in de grond;
 • Een zin als “Eén ding staat vast: u wil er straks ook van af” in de huis-aan-huis verspreide brief niet bijdraagt aan een duurzamer en meer circulair gebruik van kerstbomen;
 • Er een systeem bestaat van adoptiekerstbomen, waarbij kerstbomen met kluit tijdelijk gehuurd worden en na de kerstdagen kunnen worden ingeleverd bij en teruggeplant worden door de eigenaar van de bomen voor hergebruik bij een volgende kerst;
 • Kerstbomen, wanneer ze na kerst gewoon boom mogen blijven, in pot of grond doorgaan met groeien en opnemen van CO2;
 • Dit beter past bij het uitgangspunt van duurzaam en circulair denken, omdat kerstbomen langduriger meegaan en niet bij het afval belanden.

Roept het college op:

 • In toekomstige communicatie aan inwoners over kerstbomen:
  o tijdig te wijzen op meer duurzame en circulaire kerstbomen en te benadrukken dat bomen niet per se weggegooid hoeven te worden door bijvoorbeeld een kerstboom te adopteren;
  o nooit meer de suggestie te wekken dat vaststaat dat mensen van bomen af willen;
 • In de gemeentelijke organisatie zelf het goede voorbeeld te geven, door zoveel mogelijk te werken met adoptiekerstbomen, of andere vormen van duurzame en circulaire kerstbomen, in de gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimte.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, Denk, SBU, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, GL, CU, D66, VVD