Motie Stop stank Lage Weide


29 november 2018

Motie 258/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 29 november 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Lage Weide,

Constaterende dat:

• veel mensen in omliggende wijken van industrieterrein Lage Weide last hebben van stank,
• uit het onderzoek van LBP Sight blijkt dat de geurhinder van veel bedrijven in het bestemmingsplan van 2014 niet is meegeteld als geurbelasting, terwijl dit wel had gemoeten,

Overwegende dat:

• het college heeft toegezegd dat er geen toename van geurbelasting zou plaatsvinden,

Roept het college op:

• samen met gemeente Stichtse Vecht de geurbelasting van industrieterrein Lage Weide onafhankelijk en structureel te monitoren, met als doel woningbouw op de planetenbaan mogelijk te maken,
• in gesprek te gaan met relevante bedrijven om te streven naar het zoveel mogelijk verminderen van geuroverlast boven woonwijken,
• bedrijven zo nodig, binnen de gemeentelijke capaciteit en bevoegdheid, te ondersteunen bij het nemen van maatregelen tegen geuroverlast.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Bülent Isik, Partij van de Arbeid


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GroenLinks, Denk, ChristenUnie, D66, VVD