Raads­bij­drage voorstel OZB veror­dening


21 december 2018

Elk jaar weer brengt de PvdD-fractie hetzelfde punt in als het gaat over de OZB en dat doen we dit jaar dus weer. Onze fractie is voor een OZB die wordt gedifferentieerd naar energielabel. Dan wordt in principe leidend dat de vervuiler betaalt. De OZB zoals die nu is geregeld werkt bovendien verduurzaming eerder tegen dan dat er een stimulans van uit gaat. Immers, in het algemeen werken energiebesparende en duurzame kenmerken van gebouwen waarde verhogend. Helaas is de eigen invulling die gemeenten kunnen geven aan de heffing van OZB op dit moment zeer beperkt: differentiatie naar energielabel of ten behoeve van klimaatneutrale gebouwen is binnen de huidige wetgeving niet mogelijk.

De Partij voor de Dieren maakt, zoals gezegd, in deze raad elk jaar hetzelfde punt, maar ook aan dit nieuwe college willen we de toezegging vragen:

Kan het college toezeggen om er bij de staatssecretaris van Financiën op aan te dringen om de systematiek van de OZB zodanig aan te passen dat differentiatie mogelijk wordt? Zo kunnen we vanuit Utrecht het signaal geven dat het absoluut anders moet. Dit is essentieel voor ons. Als het college toezegt dit te gaan doen, dan kunnen we instemmen met de verordening. Zonder toezegging stemmen we tegen.

UPDATE
Het college zegde toe met plezier in gesprek te gaan met de staatssecretaris om deze boodschap over te brengen.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Actuele Motie ‘Hohoho tegen de wegwerpboom’

Lees verder

Commissiebijdrage Zienswijze uitgangspunten pgb Stichtse Groenlanden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer