Raads­bij­drage Utrechtse Onder­wijs­a­genda 2019-2022


6 februari 2020

De Partij voor de Dieren waardeert de Onderwijsagenda op de punten van het stimuleren van gemengde scholen, eerlijke kansen voor Utrechtse kinderen (waarover we met D66 een motie mee indienden), en flexibele invulling van schoolgebouwen. Ook waardering voor de manier waarop dit document in samenspraak met vele onderwijspartners opgesteld is.

Ten aanzien van onderwijshuisvesting merk ik graag het volgende op:

We wachten de door de wethouder toegezegde informatie over luchtkwaliteit in het binnenklimaat van scholen af. Deze problematiek speelt met name bij bestaande gebouwen, bij nieuwbouw gaat het vaak goed doordat direct rekening gehouden kan worden.

Gebouwen waar bijvoorbeeld op een later tijdstip een drukke weg langs is komen te liggen hebben een groter probleem en daar is serieus luchtfiltering nodig, die ook nog eens met grote regelmaat en op de goede manier onderhouden moet worden.

Een serieuze uitdaging dus we kijken uit naar de toegezegde inventarisatie.

Ook op groene schoolpleinen lijkt nu eindelijk wat te gaan gebeuren. Vandaar dat wij vandaag geen moties hebben meegenomen.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Zienswijze Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2021

Lees verder

Raadsbijdrage Debat Kandidatuur Songfestival

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer