Raads­bij­drage Ziens­wijze Regionale Uitvoe­rings­dienst Utrecht 2021


6 februari 2020

We mogen met deze zienswijzebrief reageren op de kadernota van de RUD. De RUD geeft in haar kadernota een vooruitblik op de ontwikkelingen en werkzaamheden waar zij in 2021 verwacht mee te maken te krijgen.

De RUD werkt in opdracht van onze gemeente, maar ook in opdracht van veel andere gemeenten en de provincie. In dat kader heeft zij ook een belangrijke rol in toezicht, handhaving en vergunningen met betrekking tot vuurwerkshows.

De Partij voor de Dieren vindt het daarom van belang dat de RUD bij ontwikkelingen in de komende periode ook rekening houdt met haar taak ten aanzien van vuurwerkvergunningen en handhaving.

De kadernota benoemt bijvoorbeeld ook de omgevingswet, stikstofproblematiek, asbest en bodemverontreiniging en in dat rijtje is het goed dat de RUD in haar capaciteit en expertise ontwikkeling ook rekening houdt met vuurwerk. De Partij voor de Dieren vindt het dan ook jammer dat de RUD, ook gezien het maatschappelijk debat erover, in haar kadernota niets schrijft over vuurwerk.

Deze zienswijzebrief geeft een mooi aanknopingspunt om hierover het gesprek met de RUD aan te gaan.

We hebben gekozen voor een motie die onze wethouder oproept dit gesprek aan te gaan met de provincie als opdrachtgever en de RUD als uitvoerder, over zaken die zich wel binnen onze gemeente grenzen afspelen

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Smakkelaarsveld, 1e herziening

Lees verder

Raadsbijdrage Utrechtse Onderwijsagenda 2019-2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer