Raads­bij­drage Vast­stelling bestem­mingsplan Kop Beurs­kwartier


18 juni 2020

Ik begin even met teruggrijpen naar onze vragen in de commissie, want daarop hebben we in de tussentijd per brief een reactie gehad.

N.a.v. onze vragen over groen heeft de wethouder ons laten weten dat de borging van de conditie van de bomen is vastgelegd in de uitgifteovereenkomst en dat daar zekerheidshalve ook nog een kwalitatieve verplichting en kettingbeding aan verbonden is.

Vervolgens wordt onderschreven dat kwaliteit van onderhoud en beheer van het groen van groot belang is, waarvoor voor 25 jaar een contract is afgesloten.

En dat is natuurlijk raar, want die bomen gaan wel langer mee dan dat. Althans, dat mag ik toch wel hopen gezien bomen onder gezonde omstandigheden wel 100 jaar kunnen worden. Ik dien daarom ook van harte het amendement dat het CDA heeft geschreven om dit langer te borgen mede in.

Vervolgens baarde deze insteek, dat zekerheid voor beperkte tijdsduur voldoende was, mij ook zorgen ten aanzien van het monitoren van de ontwikkeling van biodiversiteit. Daar laat ik het maar bij en ik wil ook in deze vergadering nogmaals zeggen dat wij blij zijn met de toezegging die de wethouder in de commissie gaf dat hij dit zorgvuldig en met regelmaat gaat monitoren en ook dat wij daarover in het najaar verder geïnformeerd gaan worden.

De hoeveelheid bomen en groen op en aan het gebouw blijft bijzonder. Maar ook ambitieus en een technische uitdaging. De Partij voor de Dieren ziet graag dat als er dan toch gebouwd wordt, dan zo groen mogelijk. Het biedt goede kansen voor bijvoorbeeld stedelijke biodiversiteit en het tegengaan van hittestress.

Of die kansen ook gerealiseerd worden dat moet monitoring uitwijzen en dat zullen wij kritisch volgen. Maar als hier zulke groene gevels gerealiseerd kunnen worden, dan hopen wij dat we dat op andere plekken ook vaker gaan zien.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Agenda en Uitvoeringsprogramma ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’

Lees verder

Commissiebijdrage Jaarstukken 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer