Raads­bij­drage Raads­voorstel Agenda en Uitvoe­rings­pro­gramma ‘Utrecht voor iedereen toegan­ke­lijk’


18 juni 2020

Zoals we al in de commissie zeiden, strookt deze agenda in grote lijnen met onze idealen. We zijn enthousiast over het raadsvoorstel, omdat we zien dat Utrecht zich in zeer brede zin wil inspannen om onze stad voor ons allemaal toegankelijk te maken. En het gaat om een breed programma.

Het is fijn dat het college bezig is met creatieve oplossingen die snel en goedkoop kunnen, en daarbij ook signalen van inwoners via bijvoorbeeld Slim Melden meeneemt. We zien ook dat op veel plekken objecten in de weg staan, maar dat deze agenda niet de juiste plek is voor meer handhaving hierop.

We horen nog wel eens dat wortels van bomen of breed uitgelopen struiken in de weg zouden staan en die daarom moeten verdwijnen. We zijn dus blij dat de wethouder bevestigde dat verwijdering van groen alleen aan de orde is als een situatie gevaarlijk is. Wij zullen hier op blijven letten.

De toegankelijkheid van de stad, zowel fysiek als sociaal, is een belangrijk onderwerp waarbij ook de stad zelf in actie moet komen. Verschillende partijen in de stad kunnen zelf concrete maatregelen treffen, en weer andere organisaties kunnen daarbij adviseren. Het is goed dus dat er een stadsakkoord zou komen, en dan ook met tempo. Dus wij dienen daarom een motie van de VVD hiertoe mede in, dat ook vraagt om betrokkenheid adviseurs openbare ruimte en groen.