Commis­sie­bij­drage Tweede fase Stati­ons­gebied


17 november 2016

Dank aan de wethouder en zeker ook aan de medewerkers in het stadslab voor de heldere uitwerking van het stadsgesprek en inkijk in het proces en de keuzes die nu in aanloop naar de structuurvisie 2e fase gemaakt moeten worden.

Ik zal in mijn bijdrage ingaan op de onderwerpen groen, Lombokplein en verkeer. Wat betreft duurzaamheid wil ik aansluiten bij de sterke ambities voor energieneutraal of zelfs klimaatneutraal bouwen die door D66 en GL geformuleerd werden.

Groen

Een paar maanden geleden stond ik ook bij de maquette, en toen schrokken Eva en ik van het volledige gebrek aan open en groene ruimte. Er waren wel verschillende opties te zien, maar de keuze was tussen veel gebouwen of nog meer gebouwen, en hoge gebouwen of hele hoge gebouwen. Er was toen ergens in de maquette per ongeluk een bouwblokje afgebroken, en dat was eigenlijk de optie die wij zouden willen kiezen maar toen nog geen optie was.

We zijn verrast, blij verrast moet ik zeggen, dat er nu eindelijk wel ruimte voor groen ingetekend is. Dat lijkt nu een gevolg van het laatste stadsgesprek. Dat vinden we dan toch wel weer vreemd, want die uitslag van het referendum waaruit de wens om een open en groen stationsgebied duidelijk bleek is toch zeker niet nieuw.

Hoewel we twijfels hebben bij de representatieve waarde van een stadsgesprek, waarbij het geluid van 150 betrokken inwoners, ondernemers en experts wordt gepresenteerd als "de mening van de stad", ben ik blij dat deze 150 mensen de ontwerpers van het Beurskwartier eindelijk hebben kunnen overtuigen van de noodzaak voor groen.

Waar we eerst vooral kritisch waren over de plannen en beelden stemmen de twee ingetekende parken ons milder.

Tegelijkertijd voelt het vreemd dat een groot aantal woningen langs de Croeselaan daarvoor moet wijken. Het slopen van woningen die nog goed zijn voelt niet goed en is ook niet duurzaam. Daarom vragen we ons af of het geen mogelijkheid is om deze woningen te behouden, en toch een fors stadspark te realiseren door ook het tweede bouwblok langs de Croeselaan, tegenover de Knoop, uit de plannen te schrappen.

De optie om dat blok langs de Croeselaan ook bij het park te betrekken verdween dinsdag vrij rap van de maquette, maar het zal u niet verbazen dat die optie ons toch het meeste aansprak. Liefst behouden we dus de bestaande woningen in combinatie met een zo groot mogelijk stadspark, maar sowieso willen we oproepen om voor die ruime optie voor het park te kiezen en dus geen extra bouwblok op het stuk tegenover de knoop te realiseren.

De keuze voor zoveel mogelijk groen is belangrijk, niet alleen voor de gezondheid en het welbevinden van bewoners uit de directe omgeving ervan, maar ook voor het omgaan met klimaatverandering, wateroverlast en hittestress. Er werd in de stukken al gezegd: we bouwen voor een volgende generatie. Ik zou daaraan toe willen voegen: voor de volgende generaties en de generaties daarna. De keuze voor circulair bouwen draagt daaraan bij, maar de keuze voor veel groen zeer zeker ook.

Lombokplein:

Dan groen bij het Lombokplein. Ik wil zo nog iets zeggen over verkeer, wij willen aansluiten bij het voorstel van OLC de ingetekende rotonde bij de Vleutenseweg niet te realiseren. Daardoor ontstaat ruimte voor het creëren van het “Hagelbos”. Zeker in een gebied met veel verkeer en veel gebouwen is groen nodig. Aan de zijde van het Beurskwartier zijn nu twee parken ingetekend, hoe mooi zou het zijn om aan de zijde van het Lombokplein ook nog een groene plek in te voegen. Kan de wethouder toezeggen dit mee te nemen bij het vormgeven van de structuurvisie?

Het is goed dat het Lombokplein en het Beurskwartier als twee verschillende projecten met twee identiteiten worden gezien. Het Lombokplein als ontmoetingsplek voor inwoners uit Lombok, van het nieuwe Beurskwartier en bezoekers van elders. Wij zien het wel voor ons. Maar we spreken wel over een plein, terwijl de gemeente forse bebouwing op het plein intekent. Een plein dat volgebouwd is met gebouw is niet het plein dat wij voor ons zien bij het Lombokplein, dus graag de toezegging dat er in de nieuwe structuurvisie geen gebouw bovenop het plein gezet wordt.

In de presentatie van afgelopen dinsdag werd een financieel tekort genoemd met betrekking tot de realisatie van het Lombokplein, ik weet niet of ik het bedrag hier mag noemen. Maar ik wil wel de vraag stellen waar dit bedrag op gebaseerd is, welke mogelijkheden de wethouder ziet om dit tekort te overbruggen, en in hoeverre dit de snelle start van het realiseren van het Lombokplein in de weg staat.

Verkeer

Tot slot wil ik nog ingaan op verkeer. De locatie naast het station en in het centrum maakt autogebruik niet meer vanzelfsprekend. We hebben het in deze commissie al vaker gehad over het begrip autoluw met betrekking tot het Westplein. 15.000 autobewegingen per dag, dat wil de Partij voor de Dieren niet autoluw noemen. Dit aantal moet echt fors naar beneden en dat kan volgens ons ook.

De ontwikkelgroep Lombok Centraal doet een aantal suggesties die kunnen bijdragen aan het terugdringen van het aantal autobewegingen. Dit lijken ons goede aanbevelingen en ik ben dan ook benieuwd naar de visie van de wethouder hierover. Ik wil twee punten noemen:

1. Het loskoppelen van de verbinding tussen Vleutenseweg en Westplein richting Graadt van Roggenweg, in plaats van de rotonde die nu door de gemeente voorgesteld wordt. Autoverkeer dat niks te zoeken heeft op het plein moet al eerder worden omgeleid, waardoor het aantal autobewegingen op het Westplein afneemt. Dit uiteraard in combinatie met andere maatregelen zoals instellen van eenrichtingsverkeer om te voorkomen dat de Lombokse straten als sluiproutes gebruikt gaan worden.

2. De verbindingsweg tussen het Lombokplein en de Graadt van Roggenweg. Deze zou het beste gerealiseerd kunnen worden met een scherpe bocht achter het bestaande NH-hotel langs, dus zonder dat een deel van dit gebouw ervoor wijkt . Afgelopen dinsdag werd deze optie vrij snel van tafel geveegd omdat dit absoluut niet zou kunnen. Mede door het door de OLC ontwikkelde plan vragen wij ons af of dat echt niet kan. Als er gekozen wordt voor een bescheidener weg, een eenvoudige smalle straat in plaats van een stadsboulevard past dat het wellicht wel. Graag een reactie van de wethouder op deze twee punten.

Conclusie

Voorzitter ik rond af. De Partij voor de Dieren is geen tegenstander van bouwen in rood gebied, wat betreft de plek staan we niet per se negatief tegenover deze bouwplannen. Een groot bezwaarpunt is voor ons wel dat er met 50.000 vierkante meter weer immens veel kantoorlocatie wordt gerealiseerd, terwijl elders in de stad kantoorruimte leegstaat. We zien liever dat er meer woningbouw komt, dan nog meer kantoorgebouwen.

Met de toevoeging van twee parkgebieden zijn we blij, dit zal een goede bijdrage leveren aan de gezondheid en leefbaarheid van het gebied, iets waar het bij andere bouwplannen nog al eens aan ontbreekt. Daarbij wil ik nogmaals benadrukken dat onze voorkeur heeft om voor het park langs de Croeselaan de grootste optie te kiezen.

Er zijn uitdagingen genoemd: hoe combineren we wonen en werken, hoe maken we wonen in een appartement ook aantrekkelijk voor gezinnen. Ik heb vertrouwen in dat het projectbureau met interessante oplossingen zal komen en ben daar erg benieuwd naar.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Slotdebat Programmabegroting 2017

Lees verder

Commissiebijdrage vuurwerk initiatiefvoorstel GroenLinks

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer